Ekologia spalanie węglem czyli od skład opału do ekonomicznego ciepła.

Skład opału Nowoczesne piece węglowe i palenisko Skład opału Palenisko jest centrum domu, miejscem spotkań